logowanie

rejestracja

jak korzystać
  Ubezpieczenia dla radców prawnych  
Kalkulacja składki OC SYNDYKA, KURATORA I INNE
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Pełniona funkcja:
Suma gwarancyjna w PLN: