logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH  
Kalkulacja składki – OC Kancelarii Claims Made
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC dobrowolnego:
Liczba ubezpieczonych prawników:
Klauzula dodatkowa 61 – dokumenty:
Rozszerzenie z limitem do 100 000 PLN zostało włączone do ochrony, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.
Klauzula dodatkowa 13 – podwykonawcy:
Rozszerzenie zostało włączone do ochrony, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ubezpieczony posiadał ubezpieczenie dobrowolne OC?
Dotyczy ubezpieczenia dobrowolnego (nadwyżkowego) radcy prawnego lub OC kancelarii prawnej.
Bezszkodowy okres dotychczasowego ubezpieczenia – liczba lat:
Czy dotychczasowa polisa była zawarta w PZU i jest jeszcze aktywna
lub zakończyła się w ciągu ostatnich 30 dni?
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę