logowanie

rejestracja

jak korzystać
  Ubezpieczenia dla radców prawnych  
Kalkulacja składki OC KANCELARII CLAIMS MADE
 
Ubezpieczyciele
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 38616
NIP: 521-10-36-865, Kapitał zakładowy: 83 341 500 zł, Kapitał opłacony: 83 341 500,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC nadwyżkowego:
Liczba ubezpieczonych prawników:
Klauzula dodatkowa 61 – dokumenty:
Klauzula dodatkowa 13 – podwykonawcy:
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta: