Jesteś niezalogowany
Jesteś naszym Użytkownikiem? – użyj klawisza logowania
Jesteś tu Nowy? – zarejestruj się koniecznie!
logowanie
rejestracja
jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH  

 
OC dodatkowe w roku 2015
Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawierane jest na warunkach zbliżonych do Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego ze zmianami wynikającymi z treści Umowy Generalnej.
 
Celem ubezpieczenia jest powiększenie sumy ubezpieczenia OC każdego radcy prawnego.
 
Warunki ubezpieczenia obowiązkowego na rok 2015 są kontynuacją tych obowiązujących w roku 2014.
Warunki ubezpieczenia, sumy gwarancyjne ani składki nie uległy zmianie.
 
Wszyscy radcowie prawni wykonujący czynności zawodowe są automatycznie objęci tym ubezpieczeniem w ramach składki płatnej do właściwych OIRP.
 
Suma gwarancyjna ubezpieczenia dodatkowego jest uzupełniająca dla sumy ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) – co powoduje, iż w roku 2015 każdy radca efektywnie jest chroniony do kwoty 1.507.730,- zł!
 
Podstawowe informacje na temat OC dodatkowego w roku 2015:
  • ubezpieczyciel – koasekuracja PZU oraz WARTA,
  • charakter – grupowe,
  • okres ubezpieczenia – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
  • warunki – zgodne z Rozporządzeniem oraz postanowienia szczególne (zawarte w Umowie Generalnej – Załącznik nr I),
  • odpowiedzialność – ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia oraz począwszy od 01.01.2005 r. i zgłoszone w okresie ubezpieczenia,
  • suma gwarancyjna grupowa – 15.000.000 EUR (64.617.000,- zł),
  • suma gwarancyjna indywidualna – 250.000 EUR (1.076.950,- zł) oraz dodatkowo 125.000 EUR (538.475,- zł) na koszty obrony,
  • płatnik składki – KIRP (w ramach składki członkowskiej do OIRP).
 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym ubezpieczeniu, możesz pobrać następujące dokumenty:
 
Informujemy, iż wszyscy radcowie wpisani na listy OIRP według stanu na koniec roku 2015 otrzymają imienne certyfikaty w I kwartale roku 2016.
 
Jeżeli jesteś radcą kończącym wykonywanie zawodu i chcesz być chroniony do pełnej sumy ubezpieczenia dodatkowego przez okres przedawnienia roszczeń (dłuższy niż gwarantowane w umowie 3 lata) – zgłoś to koniecznie do nas (najlepiej tworząc Sprawę).
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy – zadzwoń lub utwórz Sprawę.