Jesteś niezalogowany
Jesteś naszym Użytkownikiem? – użyj klawisza logowania
Jesteś tu Nowy? – zarejestruj się koniecznie!
logowanie
rejestracja
jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH  

 
OC obowiązkowe w roku 2015
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawierane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.217.2135).
 
Warunki ubezpieczenia obowiązkowego na rok 2015 są kontynuacją tych obowiązujących w roku 2014.
Warunki ubezpieczenia, sumy gwarancyjne ani składki nie uległy zmianie.
 
Każdy radca prawny wykonujący czynności zawodowe jest automatycznie objęty tym ubezpieczeniem w ramach składki płatnej do właściwych OIRP.
 
Ubezpieczenie to jest powiązane z ubezpieczeniem dodatkowym – łącznie zapewniając każdemu radcy sumę gwarancyjną w wysokości 1.507.730,- zł!
 
Podstawowe informacje na temat OC obowiązkowego w roku 2015:
  • ubezpieczyciel – koasekuracja PZU oraz WARTA,
  • charakter – indywidualne,
  • okres ubezpieczenia – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
  • warunki – zgodne z Rozporządzeniem oraz postanowienia szczególne (zawarte w Umowie Generalnej – Załącznik nr I),
  • odpowiedzialność – ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia i zgłoszone do PZU w okresie przedawnienia,
  • suma gwarancyjna – 100.000 EUR (430.780,- zł) oraz dodatkowo 50.000 EUR (215.390,- zł) na koszty obrony,
  • płatnik składki – KIRP (w ramach składki członkowskiej do OIRP).
 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym ubezpieczeniu, możesz pobrać następujące dokumenty:
 
Informujemy, iż wszyscy radcowie wpisani na listy OIRP według stanu na koniec roku 2015 otrzymają imienne certyfikaty w I kwartale roku 2016.
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy – zadzwoń lub utwórz Sprawę.